Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat er goed voor ze wordt gezorgd, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het pensioenfonds moet hen aanvaarden. Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • van overheidswege recht heeft op een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte of handicap

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Log in om uw persoonlijke pensioenoverzicht te bekijken.

Heeft u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op mijnpensioenoverzicht.nl voor een weergave van de opbouw tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen en stiefkinderen niet bij ons aan te melden. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente. Pleegkinderen moet u schriftelijk bij ons aanmelden. Het pensioenfonds moet uw pleegkinderen vervolgens aanvaarden.

Wat kunt u verder regelen?

Wilt u dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen? U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Gaat u minder werken vanwege uw kinderen (bijvoorbeeld vanwege ouderschapsverlof)? Dan heeft dat mogelijk invloed op uw pensioen.