Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Overlijden

Als u overlijdt, hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden per brief aan ons melden.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons ontvangt. Log in en bekijk uw pensioenoverzicht.
Heeft u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op mijnpensioenoverzicht.nl voor een weergave van de opbouw tijdens uw hele loopbaan.