Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op. 

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan twee jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is onderdeel van de WIA.

Inkomen voor nu

U ontvangt mogelijk een zogeheten excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U ontvangt dan tot uw pensioen ingaat:

  • de IVA-uitkering van de overheid, en
  • ons excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen

Log in om te zien of u excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van ons fonds ontvangt.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over het inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever. Is er geen WIA-aanvullingsverzekering geregeld via uw werkgever, dan kunt u deze zelf afsluiten bij een verzekeraar.

Hoeveel krijgt u?

Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen is voor werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens. Heeft u een salaris onder deze grens? Dan heeft u geen recht op een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. De WIA-loongrens is een maximale salarisgrens en wordt jaarlijks aangepast.

Het bedrag dat u aan excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons ontvangt. Log in en bekijk uw pensioenoverzicht.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan twee jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen. Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

U ontvangt mogelijk een zogeheten excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U kunt dit controleren door in te loggen op Mijn Pensioencijfers. U ontvangt tot uw pensioen ingaat:

  • de WGA-uitkering van de overheid
  • (mogelijk) het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen van ons
  • salaris over de uren die u nog werkt

Uw totale inkomen daalt.

Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (voor 35% tot 80%) bent, wordt uw pensioenopbouw voor een deel voortgezet zonder dat u daarvoor pensioenpremie betaalt. Over het deel dat u eventueel nog werkt, bouwt u ook pensioen op. Daar betaalt u wel pensioenpremie voor.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever. Is er geen WGA-aanvullingsverzekering geregeld via uw werkgever, dan kunt u deze zelf afsluiten bij een verzekeraar.

Hoeveel krijgt u?

Het excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen is voor werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens. Heeft u een salaris onder deze grens? Dan heeft u geen recht op een excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen. De WIA-loongrens is een maximale salarisgrens en wordt jaarlijks aangepast.

Het bedrag dat u aan excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht, dat u elk jaar van ons ontvangt. Log in en bekijk uw pensioenoverzicht.