Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Andere baan

Begint u voor uzelf of gaat u ergens anders werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke vijf jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben.

Wat kunt u doen?

Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • welke pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij uw nieuwe pensioenfonds waardeoverdracht aan, nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op, waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons goed is.

Wat kunt u verder doen?

Als u uw eigen bedrijf start, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, niet meenemen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.