Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Nieuw in dienst

Hartelijk welkom bij De Nationale APF! U hebt een nieuwe baan en bouwt nu bij ons pensioen op.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit: 

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u:

  • een overzicht van het pensioen dat u bij ons kunt opbouwen
  • een korte samenvatting van uw pensioenregeling (laag 1 van uw Pensioen 1-2-3)
  • het formulier ‘Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht’
  • een formulier waarmee u uw partner bij ons kunt aanmelden (als u samenwoont of in het buitenland bent getrouwd) 

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen op te bouwen. Uw werkgever meldt u bij ons aan.

U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje. 

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u naar ons meenemen. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • welke pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij ons waardeoverdracht aan, zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Vul het formulier in dat u achter de inlog vindt. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op, waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons goed is.