Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Elke vijf jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.