Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Andere baan

Begint u voor uzelf of gaat u ergens anders werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke vijf jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar. Log in op Mijn Pensioencijfers om het meest actuele pensioenoverzicht te downloaden. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw totale pensioen en AOW.

Wat kunt u doen?

Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt. Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen? Dit hangt af van de hoogte van uw pensioen op dat moment. Een klein pensioen verhuist bijvoorbeeld vanzelf mee als u een nieuwe baan hebt. Wilt u weten hoe het met uw pensioen zit?

1. Is uw pensioen lager dan € 594,89 (in 2023)?

2. Is uw pensioen hoger dan € 594,89 (in 2023)?

Als u een eigen bedrijf start

Als u uw eigen bedrijf start, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, niet meenemen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.