Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 18de. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • als er van overheidswege recht is op een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte of handicap

Log in en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen. 

Andere soorten pensioen

Bekijk de andere soorten pensioen.