Collectiviteitkringen

Ambitie

In onderstaande tabel ziet u voor de vier standaardkringen weergegeven wat de verwachte aanvangsdekkingsgraad is per kring. 

 

Kring A

Kring B

Kring C

Kring D

Dekkingsgraad

Laag

Midden

Midden

Hoog

Premiemethodiek

Rendement

Rendement

Marktrente

Marktrente

Toeslagambitie (mediaan, CPI)

50%

70%

60%

100%

Toeslag (slecht weer)

0%

10%

15%

45%