Collectiviteitskringen

Beleggingsbeleid

Het bestuur en de belanghebbendenorganen dienen het beleggingsbeleid nog definitief vast te stellen. In onderstaande tabel is per standaardkring de strategische asset allocatie weergegeven die De Nationale APF naar verwachting gaat voeren.

 

Kring A

Kring B

Kring C

Kring D

Return

50%

50%

40%

55%

Matching

50%

50%

60%

45%

Afdekking renterisico

65%

65%

65%

60%

VEV

118,1%

118,1%

115,5%

120,4%

TE vs nominale Verplichtingen

7,7%

7,7%

7,0%

8,5%