Collectiviteitkringen

Standaardkringen

De Nationale APF zal meerdere collectiviteitkringen kennen. Per kring is er sprake van een afgescheiden vermogen. Dankzij de scheiding in kringen hebben financiële mee- en tegenvallers ten aanzien van de ene collectiviteitkring geen negatief (of positief) effect op de andere collectiviteitkringen in het APF.

Bij aanvang verwacht De Nationale APF 4 standaardkringen (multi client) in te gaan richten.

kringen.png

Het eerste verschil tussen de kringen is de dekkingsgraad. De werkelijke dekkingsgraad zal dynamisch zijn (daarom ziet u ook geen percentages) en zich ontwikkelen door de tijd. Partijen die toetreden passen hun dekkingsgraad aan naar het actuele niveau van de betreffende kring.