Communicatie

Deelnemerscommunicatie

In de communicatie met deelnemers staan vier kernbegrippen centraal: tijdig, correct, duidelijk en evenwichtig. De Nationale APF kiest ervoor om digitaal te communiceren. Onze website en het portaal spelen daarin een belangrijke rol. Onderstaande afbeelding toont de verschillende communicatiemiddelen die wij gebruiken.

dlnmrcomm.png

communicatie.png