Over ons

Onze organisatie

Voor De Nationale APF  is gekozen voor een onafhankelijk gemengd bestuur. Deze bestuursvorm kent uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Beide groepen bestuurders vormen samen het bestuur van De Nationale APF. Dit heet een one-tier model. Met het one-tier model worden een aantal voordelen gerealiseerd voor de deelnemers:

  • Volledige onafhankelijkheid. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering zijn bestuurders, en dus terdege door DNB getoetst.
  • Verbeterde transparantie en toezicht. Het niet-uitvoerend bestuur beschikt over alle informatie die het uitvoerend bestuur ook heeft, waardoor er beter toezicht kan worden gehouden.
  • Slagvaardig door kortere communicatielijnen. Alle informatie wordt gedeeld binnen het bestuur en er kan snel gehandeld worden.

Het bestuur van De Nationale APF bestaat bij aanvang uit 6 personen. Er zijn 3 parttime niet-uitvoerende bestuurders. De 3 uitvoerende bestuurders zijn fulltime betrokken bij het APF. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat aangestuurd wordt door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een Beleggingsadviescommissie en een Pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een Auditcommissie. 

organogram.jpg

Een voorwaarde van een goed bestuur en goede risicobeheersing is een strikte taakafbakening tussen de drie beheersingslijnen. De eerste lijn wordt gevormd door het uitvoerend bestuur, ondersteund door medewerkers van het bestuursbureau. De tweede lijn bestaat uit een riskmanager en een compliance officer, die een rechtstreekse rapportagelijn hebben naar het bestuur. De derde lijn is de externe auditor.