De organisatie

Bestuur

Voor De Nationale APF is gekozen voor een onafhankelijk gemengd bestuur. Deze bestuursvorm kent uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Beide groepen bestuurders vormen samen het bestuur van De Nationale APF. Dit heet een one-tier model. Met het one-tier model worden een aantal voordelen gerealiseerd voor de deelnemers:

  • Volledige onafhankelijkheid. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering zijn bestuurders, en dus door DNB getoetst.
  • Verbeterde transparantie en toezicht. Het niet-uitvoerend bestuur beschikt over alle informatie die het uitvoerend bestuur ook heeft, waardoor er beter toezicht kan worden gehouden.
  • Slagvaardig door kortere communicatielijnen. Alle informatie wordt gedeeld binnen het bestuur en er kan snel gehandeld worden.

Het bestuur van De Nationale APF bestaat uit 6 personen. Er zijn 3 parttime niet-uitvoerende bestuurders. De 3 uitvoerende bestuurders zijn fulltime betrokken bij het APF. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat aangestuurd wordt door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een Beleggingsadviescommissie en een Pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een Auditcommissie.

BESTUUR.png