Profiel

Waarom aansluiten bij een APF?

Toekomstvast perspectief

Het besturen van een pensioenfonds is in hoog tempo complexer en intensiever geworden. Kosten en deskundigheidseisen nemen toe. Veel besturen en werkgevers vragen zich af of doorgaan op de huidige basis zinvol is. Het onderbrengen van de pensioenregeling in een verzekeringsproduct kan leiden tot hogere premies. En fuseren met een bedrijfstakpensioenfonds gaat ten koste van de zelfstandigheid. De Nationale APF biedt pensioenfondsen en werkgevers een aantrekkelijk en toekomstvast perspectief, met lagere kosten, minder zorgen en behoud van de eigenheid.

Schaalvoordelen voor een beter pensioen

Binnen een APF werken meerdere werkgevers samen en dat drukt de bestuurskosten. Ook ontstaan schaalvoordelen bij de kosten van vermogensbeheer en pensioenuitvoering. In combinatie met de professionele uitvoering, leidt dit tot een beter pensioenresultaat voor uw deelnemers.

Geen bestuurlijke lasten, wel medezeggenschap

De Nationale APF kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren. Daarbij zijn bestuur, vermogensbeheer, administratie en uitvoering zoveel mogelijk centraal georganiseerd. Een bestuur bestaande uit onafhankelijke professionals neemt uw bestuurlijke last weg. Wel kunt u via het belanghebbendenorgaan invloed behouden op de belangrijke strategische besluiten.