Profiel

Wat bieden wij?

Flexibiliteit: alle soorten pensioenregelingen zijn mogelijk

Om ingrijpende aanpassingen van uw huidige dekkingsgraad te voorkomen, bieden wij 4 collectiviteitkringen aan met verschillende dekkingsgraden, risicobereidheid en indexatieambitie, zodat de aansluiting met uw huidige regeling zo optimaal mogelijk is. Daarnaast kunt u verschillende kenmerken van uw pensioenregeling selecteren, zoals de franchise, het maximum salaris en de vormgeving van het nabestaandenpensioen. Binnen De Nationale APF kunnen verschillende pensioenregelingen worden uitgevoerd (DB, CDC, DC en nettopensioen).

Iedere werkgever kan zijn eigen pensioenregeling voeren en wordt dus niet met harde of zachte hand naar een standaardregeling gedwongen.

Volledig onafhankelijke governance in een slagvaardig bestuursmodel

De Nationale APF werkt met een gemengd bestuursmodel. Hierbij ligt het zwaartepunt bij het uitvoerend bestuur en niet bij het bestuursbureau. De drie uitvoerende bestuurders zijn fulltime aangesteld en verantwoordelijk voor het initiëren, definiëren en laten uitvoeren van het beleid. Het bestuur heeft dit model gekozen boven het model van een parttime bestuur met een bestuursbureau om als bestuur slagvaardig te kunnen opereren.

Dit is van belang voor een algemeen pensioenfonds dat zich actief opstelt, en de verantwoordelijkheid heeft om adequaat te handelen in snel een snel veranderende markt, met veranderende wettelijke omstandigheden. Daarbij is dit een zuiver model vanuit de onafhankelijkheid: de bestuurders zijn onafhankelijk en als zodanig door DNB getoetst.

Aantrekkelijke en duidelijke kostenstructuur

De premie berekenen wij op basis van de pensioenregeling en het deelnemersbestand. Het resultaat bepaalt mede in welke kring uw pensioenregeling wordt ondergebracht. U betaalt per actieve deelnemer een vast bedrag aan uitvoeringskosten. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte omvang van De Nationale APF.

Elke werkgever betaalt alleen voor zijn eigen regeling en zijn eigen werknemers.

Open model voor vermogensbeheer

De Nationale APF kiest voor de beleggingsportefeuilles steeds de vermogensbeheerder die het beste voldoet aan de randvoorwaarden van het fonds. NN Investment Partners (NN IP) coördineert het beheer van het pensioenvermogen in de collectiviteitskringen.

Een sterk fundament

Achter De Nationale APF staan 2 Nederlandse partijen boordevol ervaring met professionele dienstverlening aan pensioenfondsen. AZL heeft meer dan 50 jaar ervaring als pensioenuitvoerder en adviseur van fondsbesturen. NN IP beheert als fiduciair manager al ruim 40 jaar pensioenvermogens. Al die kennis en ervaring vindt u terug in De Nationale APF.