De Nationale APF ontvangt vergunning van DNB

07-11-2016

De Nationale APF heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een vergunning gekregen. Bestuursvoorzitter Margreet Teunissen reageert verheugd: ‘We zijn blij dat pensioenfondsen en werkgevers zich vanaf nu bij De Nationale APF kunnen aansluiten. Wij hebben gekozen voor een moderne onafhankelijke bestuursstructuur, waarmee wij slagvaardig zijn en direct op de bal kunnen spelen. Wij bieden een betrouwbare uitvoering voor onze klanten waarbij wij verschillende pensioenregelingen kunnen bedienen. Kenmerkend is ook de open architectuur van het vermogensbeheer.

Voor veel partijen is het besturen van een pensioenfonds snel complexer en intensiever geworden. Volgens Margreet Teunissen biedt De Nationale APF pensioenfondsen en werkgevers een aantrekkelijk en toekomstbestendig alternatief: ‘De kosten zijn er lager, er is minder bestuurlijke last voor pensioenfondsen en werkgevers en zij kunnen het eigen karakter behouden. Ideaal, ook voor werkgevers die een alternatief zoeken voor een rechtstreeks verzekerde regeling.’

Verschillende pensioenregelingen en open architectuur

De Nationale APF kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren, ook beschikbare premieregelingen. Het gebruikt hiertoe een flexibel administratieplatform. Pensioenfondsen en werkgevers brengen hun regelingen onder in één van de vier standaardkringen of in een eigen kring. Het beleggingsbeleid wordt professioneel uitgevoerd, met een open architectuur waarin per belegging de beste partij wordt geselecteerd. Zo wordt het beste pensioenresultaat voor de deelnemers gerealiseerd.

Samenstelling bestuur

De Nationale APF  kent een gemengd bestuursmodel met zes bestuursleden. Naast voorzitter Margreet Teunissen zijn Roeland van Vledder en Erwin Bosman niet-uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden Mirja Constandse, Arnout Korteweg en Henk de Bruijne zijn full time aan De Nationale APF verbonden. Via het belanghebbendenorgaan houden aangesloten werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden per kring invloed op belangrijke strategische besluiten.

Ruime ervaring

De Nationale APF is een initiatief van NN Investment Partners en AZL. Beide partijen hebben ruime ervaring in collectieve pensioenen. AZL heeft bijna 50 jaar ervaring als pensioenuitvoerder. NN Investment Partners is succesvol fiduciair manager voor ruim 25 pensioenfondsen.

Waarom aansluiten?

Bent u op zoek naar een oplossing voor het invullen van het bestuur van uw pensioenfonds? Of hebt u te kampen met hoge kosten per deelnemer? Hebt u nu een rechtstreeks verzekerde regeling? In al deze gevallen kan het voor u interessant zijn om aan te sluiten. De Nationale APF staat in de startblokken om met u van gedachten te wisselen over deelname aan onze APF en over het bijbehorende transitietraject. 

apf_bestuur.jpg