Profiel

Introductie

AZL en NN Investment Partners hebben gezamenlijk De Nationale Algemeen Pensioenfonds opgericht.

Onafhankelijke stichting

De wetgever schrijft voor dat een APF onafhankelijk is en geen winstoogmerk mag hebben. AZL en NN Investment Partners onderschrijven deze ambitie van de wetgever. De Nationale APF is een onafhankelijke stichting. Dit wil zeggen dat beide partijen op geen enkele wijze zeggenschap uit kunnen oefenen op de stichting na oprichting.