Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Deelnemerscommunicatie

Wij vinden het belangrijk om deelnemers tijdig, correct, duidelijk en evenwichtig te informeren. Wij kiezen voor digitale communicatie, waarbij onze website en het deelnemersportal een belangrijke rol spelen. Dit zijn onze communicatiemiddelen:

dlnmrcomm.png