Persoonlijk en toekomstgericht.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Bestuur

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur, met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Beide groepen vormen samen het bestuur van De Nationale APF. Dit heet een one-tier model. Dit model heeft een aantal voordelen voor deelnemers:

  • Volledige onafhankelijkheid. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering zijn bestuurders, en dus door DNB getoetst.
  • Verbeterde transparantie en toezicht. Het niet-uitvoerend bestuur beschikt over alle informatie die het uitvoerend bestuur ook heeft, waardoor er beter toezicht kan worden gehouden.
  • Slagvaardig door kortere communicatielijnen. Het bestuur deelt alle informatie waardoor het snel kan handelen.

Het bestuur van De Nationale APF bestaat uit zes personen. Er zijn drie parttime niet-uitvoerend bestuurders. De drie uitvoerend bestuurders zijn fulltime betrokken. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat aangestuurd wordt door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder bijstaan en adviseren door een Beleggingsadvies- en een Pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur krijgt assistentie van een Auditcommissie.

BESTUUR.png