Complexe materie en een helder verhaal.

Klaar voor de volgende stap met ons vernieuwd MVB-beleid

Bij de Nationale APF vinden we maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) belangrijk. Met onze beleggingen willen we ons steentje bijdragen aan een betere wereld. In ons vernieuwde MVB-beleid staat hoe we dat doen.

In het bestaande MVB-beleid stellen we ons actief op als aandeelhouder en stimuleren we de fondsen en ondernemingen waar we in beleggen om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken. Dit deden we tot nu door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van dialogen. Daarnaast werken we met een uitsluitingenlijst. Ook eisen we van partijen die voor ons beleggen ESG-integratie bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In 2018 hebben we het IMVB-convenant ondertekend.

In het vernieuwde MVB-beleid zetten we nog een aantal extra stappen:

 • Het fonds belegt in aandelenportefeuilles waarin het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs een belangrijk thema is. Daartoe zullen we in overleg met onze kringen voor ontwikkelde markten een zogenaamde “Paris Aligned” aanpak omarmen.
 • Het betrokkenheidsbeleid wordt van een normatieve aanpak nu uitgebreid met deelname aan twee specifieke thema’s rond sociale problematiek (zoals moderne slavernij) en goed bestuur (spreek ondernemingen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid).
 • Impactbeleggen: dat wil zeggen kiezen voor beleggingen die naast een financieel rendement ook een positieve bijdrage opleveren aan maatschappij, mens en klimaat. In het beleid van De Nationale APF is al ruimte voor Green Bonds, het doel is de beleggingen hierin te versnellen.
 • Het uitsluitingenbeleid is uitgebreid naar:
  • Ondernemingen die op structurele en grove wijze mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptienormen schenden.
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische, biologische en nucleaire wapens.
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten.
  • Ondernemingen die meer dan 30% van hun omzet halen uit het delven van kolen voor productie van elektriciteit.

Het vernieuwde MVB-beleid weerspiegelt onze eigen (beleggings)overtuigingen en is uiteraard in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Onze kringen kunnen kiezen of ze mee willen doen aan deze vervolgstappen. We zijn verheugd om te melden dat onze huidige klanten, vertegenwoordigd in de Vergadering van Belanghebbendenorganen, onze keuze voor een groener beleid van harte ondersteunen.