Complexe materie en een helder verhaal.

Jan Bertus Molenkamp treedt toe tot de beleggingsadviescommissie

De Beleggingsadviescommissie van De Nationale APF bestaat uit drie leden. Uitvoerend bestuurslid Roel Knol is voorzitter. Ruud Hommes en Paul van Gent zijn de overige twee leden van de commissie. Jan Bertus Molenkamp vervangt met ingang van 1 september 2022 Ruud Hommes, die er voor heeft gekozen om geen nieuwe termijn als BAC lid te willen aangaan. 

 

Jan Bertus Molenkamp is een zeer bekende persoon in de institutionele vermogensbeheerwereld. Hij heeft bij gerenommeerde partijen als MN en Kempen Capital Management gewerkt aan de (fiduciaire) vermogensbeheer kant en heeft als consultant diverse pensioenfondsen in (management) functies bijgestaan.

Wij zijn zeer ingenomen met het feit dat Jan Bertus ons in de komende jaren met raad en daad wil bijstaan en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.  

Wat doet de beleggingsadviescommissie?

De Beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het (strategisch) beleggingsbeleid, managerselectie, ESG en een breed scala aan andere zaken. De commissie doet dit op basis van voorgelegde adviezen van de fiduciair beheerder of het bestuursbureau, maar ook uit eigen initiatief.

Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit en worden aangestuurd door de fiduciaire manager. De fiduciaire manager, maar ook de risicomanager en het uitvoerend bestuur controleren of zij zich houden aan de afspraken en houden in de gaten welke resultaten ze boeken. De beleggingsadviescommissie ontvangt de rapportages en geeft daar commentaar op en advies over.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.