Complexe materie en een helder verhaal.

Oekraïne-oorlog en uw pensioen

We hebben te maken met een nieuwe realiteit in Europa. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. De menselijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn onbeschrijfelijk. We leven zeer mee met het leed dat alle inwoners van Oekraïne treft. Uiteraard letten we ook op de mogelijke consequenties voor het pensioen van u, van onze deelnemers.

Pensioenfondsen beleggen de ingelegde pensioenpremies. Dat is noodzakelijk omdat een groot deel van de uitgekeerde pensioenen uit de opbrengst van beleggingen komen. De Nationale APF belegt ook voor u.

De financiële beurzen in de wereld reageerden negatief op de ontwikkelingen. De rente is de afgelopen dagen hard gedaald, maar is per saldo dit jaar gestegen. Dat betekent een positief effect op de dekkingsgraad. Aandelen en andere zakelijke waarden zijn gedaald. Dat betekent een negatief effect op de dekkingsgraad. De definitieve dekkingsgraad ultimo februari is nog niet bekend maar de effecten van de oorlog zullen op de korte termijn niet heel groot zijn. Uw pensioen is nu niet in gevaar. 

Uiteraard kunnen we niet voorspellen hoe deze crisis afloopt. Mocht de oorlog lang duren, of erger nog, uitbreiden naar Europa, kan dat gevolgen hebben voor de wereldeconomie en daarmee voor de waardeontwikkeling van de beleggingen.

Een beleggingsportefeuille wordt ingericht met in het achterhoofd vele scenario’s die zich kunnen voordoen, dus ook hele slechte. Door een breed gespreide portefeuille aan te houden met beleggingen in verschillende categorieën en landen proberen we een zo stabiel mogelijke waardeontwikkeling te bereiken. Dat lukt niet onder alle omstandigheden.

In onze beleggingsportefeuilles – via fondsen waarin we beleggen – bevindt zich een heel klein belang in Rusland en Oekraïne. We gaan in gesprek met onze kringen over het kunnen afstoten van deze belangen.

We volgende de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment zien wij geen reden om drastische maatregelen in de beleggingsportefeuille te nemen. Mocht er een verandering in onze houding komen, dan berichten wij u daar meteen over via de website

Door de Europese Unie en allerhande internationale organisaties zijn sancties tegen Rusland uitgevaardigd. Tegoeden van bepaalde hooggeplaatste personen binnen de Russische Federatie  worden bevroren. Uiteraard checken wij al onze beleggingen op de sancties en treffen waar nodig maatregelen.