Loslaten en vertrouwen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Transitie

Een verhuizing van uw pensioenregeling naar De Nationale APF vergt natuurlijk tijd, maar biedt vooral voordelen. U deelt kosten in een groter collectief. En lagere kosten betekent meer pensioen voor dezelfde euro. U bundelt organisatiekracht, expertise en ervaring met andere fondsen. Schaalgrootte zorgt voor beter vermogens- en risicobeheer.

AZL en NN IP hebben al veel fondsen en werkgevers begeleid bij transities. Stapt u over, dan staat er een ervaren transitieteam voor u klaar. U krijgt uw eigen transitiemanager die u gedurende het hele proces begeleidt en alles met u afstemt. Wij denken vanaf het begin met u mee. Bijvoorbeeld over de communicatie over de transitie naar uw deelnemers of werknemers.

De Nationale APF zorgt voor:

  • Oprichting en leiding van een stuurgroep transitie
  • Opstellen overeenkomsten en reglementen, communicatieplan
  • Ontvangst opgebouwde aanspraken
  • Inregeling pensioenfonds in de kring, inclusief oprichting Belanghebbendenorgaan

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor de overdracht van opgebouwde aanspraken en de liquidatie van het pensioenfonds. De werkgever is verantwoordelijk voor het leveren van vertegenwoordiging in het Belanghebbendenorgaan van De Nationale APF.