Schaalvoordelen en maatwerk.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Voor de werkgever

Het besturen van een pensioenfonds is in hoog tempo complexer en intensiever geworden. Kosten en deskundigheidseisen nemen toe. Veel werkgevers vragen zich af of doorgaan via de huidige weg zinvol is. Bent u op zoek naar een nieuwe oplossing voor de pensioenen van uw medewerkers? Of zoekt u voor het eerst naar een pensioenregeling? De Nationale APF biedt u een aantrekkelijk en toekomstvast perspectief, met een regeling tegen aantrekkelijke kosten, én minder zorgen over administratie en vermogensbeheer. Maar wel met behoud van eigenheid.

Voordelen van De Nationale APF

Binnen De Nationale APF werken meerdere werkgevers samen. Dat drukt de bestuurskosten. En het zorgt voor schaalvoordelen bij de kosten voor vermogensbeheer en pensioenuitvoering. In combinatie met de professionele uitvoering leidt dit tot een beter pensioenresultaat voor uw medewerkers.

Wat bieden wij?

- Flexibiliteit in soorten pensioenregelingen.   DB, CDC, DC, nettopensioen… er is van alles mogelijk. Wij dwingen u als werkgever dus niet met harde of zachte hand naar een standaardregeling.

- Volledig onafhankelijke governance in een slagvaardig bestuursmodel. De Nationale APF werkt met een gemengd bestuursmodel. Hierbij ligt het zwaartepunt bij het uitvoerend bestuur en níet bij het bestuursbureau. Via het belanghebbendenorgaan houdt u invloed op de belangrijke strategische besluiten.

- Aantrekkelijke en duidelijke kostenstructuur.  Als werkgever betaalt u alleen voor uw eigen regeling en werknemers. Lees meer over de berekening van de premie

- Open model voor vermogensbeheer.  Wij kiezen voor de beleggingsportefeuilles steeds de vermogensbeheerder  die het best voldoet aan onze randvoorwaarden.

- Een sterk fundament.   Achter De Nationale APF staan twee Nederlandse partijen met een schat aan ervaring in professionele dienstverlening aan pensioenfondsen: AZL en NN Investment Partners (NNIP).

Waarom de Nationale APF?

De Nationale APF biedt een pensioenvorm die aansluit op het bestaande pensioenstelsel en tegelijk anticipeert op de toekomst.