Er zijn vier vaste bestuurscommissies samengesteld, waarbij het bestuur de leden benoemt. De commissies hebben onder meer als taak beleids- en bestuursonderwerpen voor te bereiden, rapportages te beoordelen en eventueel wijzigingen voor te stellen, specifieke taken te begeleiden of voor te bereiden en het bestuur te adviseren op het betreffende beleidsterrein. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de uitvoerende commissies, waar uitvoerend bestuurders zitting in hebben en de auditcommissie, waar nietuitvoerend bestuurders zitting in hebben.