Feiten en opinie.

De Nationale APF verwelkomt TrueBlue

Vanaf 1 mei 2020 krijgt De Nationale APF een nieuwe kring erbij: TrueBlue. Pensioenfonds TrueBlue stopt en draagt de pensioenregelingen en aanspraken van (gewezen) deelnemers over aan De Nationale APF en PNO Media.

De pensioenen van (ex-)deelnemers die pensioen hebben opgebouwd in de middelloonregeling of daar nu een pensioenuitkering uit ontvangen, worden ondergebracht bij De Nationale APF. Ook de pensioenen die zijn ingekocht met kapitaal uit de beschikbarepremieregeling gaan over naar De Nationale APF.

De deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden van TrueBlue hebben een nieuwsbrief ontvangen over de overgang naar De Nationale APF en PNO Media.