Feiten en opinie.

In Memoriam: Wim Brandse

Dinsdag 20 oktober bereikte ons het droevige bericht dat Wim Brandse is overleden.

Wim was een zeer betrokken voorzitter van zowel het belanghebbenden orgaan van kring Unisys, als van de overkoepelende vergadering van belanghebbenden organen van de De Nationale Algemeen Pensioenfonds. Kring Unisys was een van de eerste toetreders tot het APF. Tot het laatste moment was hij intensief betrokken bij de kring en de toekomst ervan.

We hebben zijn moed en vechtlust in de laatste fase van zijn leven regelmatig gememoreerd maar vooral ook bewonderd. Wim bleef ogenschijnlijk energiek en goed gehumeurd, tot vlak voor het moment dat het echt niet meer ging. Soms gaf hij in gesprekken even toe aan zijn teleurstelling, zeker na zijn ziekenhuisopname vlak voor zijn dood. Maar dan was er toch ook de dankbaarheid voor het goede leven dat hij heeft gehad.

Wij herinneren Wim als een aimabele, gedreven, energieke en betrokken persoon, die wij enorm zullen missen. We zijn hem zeer dankbaar voor al het goede werk dat hij voor de kring, maar ook voor de Nationale APF heeft gedaan.

We wensen zijn familie alle sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dragen.