Feiten en opinie.

‘Vastklikken dekkingsgraad niet in belang pensioendeelnemer’

Het vastklikken van de dekkingsgraad tijdens de transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel is meestal niet in het belang van de deelnemer. Die is immers gebaat bij een constante beleggingshorizon. Dat zeiden Suzanne van den Bor, aspirant-bestuurder van De Nationale APF, en hoofd beleggingsstrategie Pieter Westland van Blue Sky Group woensdag 21 april tijdens de jongste editie van Pensioen Pro Live.

Sommige pensioenfondsen overwegen hun risico tijdens de transitiefase tijdelijk terug te schroeven om het risico op kortingen te beperken en zo makkelijker te kunnen invaren.

‘Vanuit het pensioenfondsbestuur geredeneerd snap ik dat omdat je niet op de valreep nog wil moeten korten, maar vanuit beleggingsperspectief is het opmerkelijk’, vindt Van den Bor. ‘Want dan ga je je ineens op een periode van maar vijf jaar richten terwijl je beleggingshorizon normaal veel langer is. Bovendien ga je dan minder risico nemen, terwijl je straks in het nieuwe stelsel juist misschien wel meer risico wilt nemen!’

Westland van Blue Sky Group sloot zich aan bij het betoog van Van den Bor. ‘Uiteindelijk zal je aan je deelnemers moeten uitleggen dat je voor de lange termijn bezig bent geweest’, zo stelde hij. Westland noemt het daarom ‘dubieus’ om het risico tijdelijk terug te schroeven, met puur als reden om de dekkingsgraad te beschermen. ‘Als deelnemer zou ik daar niet zo blij mee zijn. En voor het gros van de fondsen past dit dan ook niet’, concludeerde Westland. ‘Het belang van de deelnemer moet vooropstaan, niet gemak van het pensioenfondsbestuur bij het invaren.’

Jongeren versus ouderen

Anton Wouters, hoofd klantadvies bij BNP Paribas AM, heeft minder moeite met het tijdelijk vastklikken van de dekkingsgraad. ‘Maar misschien komt dat omdat ik zelf zo dicht tegen mijn pensioen aanzit. Ik zou het zelf namelijk wel heel moeilijk vinden als mijn pensioenfonds nu een dekkingsgraad van 120% heeft en dan in 2025 nog even richting de 100% gaat, wat natuurlijk best wel kan gebeuren.’

Misschien hangt het antwoord op de vraag of vastklikken een goed idee is af van degene aan wie je het vraagt, is de conclusie van Wouters. Voor (bijna)-gepensioneerden of fondsen met een nominale ambitie en een (zeer) hoge dekkingsgraad valt er wat voor te zeggen, maar het lijkt niet in het belang van jongere deelnemers.

Opvallend genoeg koost het merendeel van de kijkers naar Pensioen Pro Live de kant in dit dossier de kant van de ouderen. 60% vindt dat een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel tijdens de transitie de prioriteit moet krijgen, terwijl 40% liever de lange termijn als uitgangspunt neemt.

Meten risicohouding ‘belangrijkste verandering’

De belangrijkste verandering in het nieuwe pensioenstelsel is de aandacht die er gaat zijn voor de risicohouding van deelnemers, vindt Westland. ‘De verplichting de risicohouding uit te vragen, is nieuw. Op dit moment is dat vooral een taak van het bestuur. Die verandering betekent dat er meer tijd gaat zitten in de maakfase van het beleid. Of dat tot een ander beleggingsbeleid leidt, is natuurlijk maar de vraag, maar het uitgangspunt is in elk geval volledig anders.’

Westland en Suzanne van den Bor van benadrukken allebei dat er geen ‘Brexitachtige’ vragenlijst uit moet rollen. ‘Pensioenfondsen moeten duidelijk maken aan deelnemers waar het om gaat, en wat de consequenties zijn van hun keuze. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het Brexit-referendum niet’, aldus Westland. Van den Bor: ‘Het is belangrijk dat het pensioenfonds duidelijk aangeeft wat de consequenties van elke keuze kunnen zijn, bijvoorbeeld dat een laag risico kan leiden tot een te laag pensioen.’

Ook Wouters noemt de eis om de risicohouding uit te vragen ‘de meest cruciale taak binnen het nieuwe pensioenstelsel’. Maar die moet wel goed begeleid worden. ‘Hoeveel pensioen heb je nodig over veertig jaar?’ is bijvoorbeeld een heel moeilijke vraag voor mensen van een jaar of dertig om te beantwoorden. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen kinderen kijk, wil ik die daar nog weleens een statement over zien maken.’

PensioenPro Live bekijken? Klik hier

Bron: PensioenPro