Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers. Wijzigingen geeft u door via de werkgeversportal.

  • Hebt u een nieuwe werknemer? Dan meldt u die binnen 4 weken bij ons aan. De nieuwe werknemer ontvangt binnen 3 maanden een welkomstbrief van ons.
  • Verandert de (werk)situatie van een van uw werknemers? Ook dan meldt u dat zo snel mogelijk via de werkgeversportal.
  • Gaat een werknemer langdurig met (onbetaald) verlof? Dan stopt in principe zijn pensioenopbouw. Laat het ons weten.
  • Raakt een werknemer arbeidsongeschikt? Dat horen wij graag van u. Als uw werknemer voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt is, dan ontvangt hij wellicht een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. De precieze regels daarvoor staan in het pensioenreglement van uw kring. Als uw werknemer stopt met werken vanwege arbeidsongeschiktheid, geef dan de datum uit dienst aan ons door. De premievrije doorbouw van zijn pensioen start pas na de loondoorbetalingsverplichting. We stellen de ingangsdatum vast op basis van de datum uit dienst.
  • Gaat een werknemer uit dienst? Meld hem dan af bij ons. Dan stopt zijn pensioenopbouw en hoeft u geen premie meer te betalen.
  • Gaat een werknemer met pensioen? Hij ontvangt van ons tijdig informatie over de keuzemogelijkheden rond zijn pensioen. Als uw werknemer eerder met pensioen wil en zich bij u meldt, bespreekt u zijn wensen met hem. Meer informatie staat ook op het werknemersdeel van deze website.
  • Komt uw werknemer te overlijden? Vanuit de gemeente worden overlijdens automatisch bij ons gemeld. U mag het ook zelf melden. Wij zorgen ervoor dat zijn nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.