Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan u en uw werknemers. Wijzigingen geeft u door via de werkgeversportal.

  • Hebt u een nieuwe werknemer? Dan meldt u die binnen 4 weken bij ons aan. De nieuwe werknemer ontvangt binnen 3 maanden een welkomstbrief met een korte samenvatting van zijn pensioenregeling (Pensioen 1-2-3) van ons.
  • Verandert de (werk)situatie van een van uw werknemers? Ook dan meldt u dat zo snel mogelijk via de werkgeversportal.
  • Gaat een werknemer langdurig met (onbetaald) verlof? Dan stopt in principe zijn pensioenopbouw. Laat het ons weten.
  • Raakt een werknemer arbeidsongeschikt? Hierover worden wij geïnformeerd door het UWV. De werknemer kan recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De precieze voorwaarden staan in het pensioenreglement van uw kring.
  • Gaat een werknemer uit dienst? Meld hem dan af bij ons. Dan stopt zijn pensioenopbouw en hoeft u voor deze deelnemer geen premie meer te betalen.
  • Gaat een werknemer met pensioen? Hij ontvangt van ons tijdig informatie over de keuzemogelijkheden rond zijn pensioen. Als uw werknemer eerder met pensioen wil en zich bij u meldt, bespreekt u zijn wensen met hem. Meer informatie over de keuzemogelijkheden rond pensioen staat ook op het werknemersdeel van deze website.
  • Komt uw werknemer te overlijden? Vanuit de gemeente worden overlijdens automatisch bij ons gemeld. U mag het ook zelf melden. Wij zorgen ervoor dat, op basis van de pensioenregeling, zijn nabestaanden een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.