Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wat doen wij?

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Welkomstbrief met korte samenvatting pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3)

Elke nieuwe werknemer ontvangt deze brief binnen drie maanden na aanmelding, conform de wettelijke verplichting. Deze brief met samenvatting van de pensioenregeling is onderdeel van Pensioen 1-2-3 en wordt voor u en voor uw werknemers verzorgd door De Nationale APF. Pensioen 1-2-3 geeft uw werknemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling en bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest de werknemer in 5 minuten over de hoofdlijnen van zijn pensioenregeling. Laag 2 biedt iets diepgaandere informatie die in ongeveer 30 minuten te lezen is. Laag 3 betreft de juridische documenten zoals de pensioenregeling en de statuten van het pensioenfonds. Laag 1 ontvangt uw werknemer bij de welkomstbrief. Laag 1, 2 en 3 zijn voor alle deelnemers aan de pensioenregeling ook beschikbaar op de website.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • jaarlijks voor werknemers en gepensioneerden
  • minstens elke 5 jaar voor oud-werknemers en voor partners en kinderen die partnerpensioen of wezenpensioen ontvangen.

Deze website

Voor werkgevers, (oud-)werknemers en gepensioneerden.

Login

(Oud-)werknemers en gepensioneerden kunnen inloggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Daar kunnen zij hun eigen pensioenzaken regelen. Ook kunnen ze hier de Pensioenschets en de Pensioenplanner gebruiken. De Pensioenschets geeft ‘spelenderwijs’ inzicht in de mogelijkheid tot behoud van de huidige leefstijl bij pensioen. Met de Pensioenplanner kan uw werknemer uitrekenen welke gevolgen bepaalde pensioenkeuzes hebben voor de hoogte van zijn pensioen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eerder met pensioen gaan.