Uw rechten en uw geld.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verhogen en verlagen van uw pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging, uitgedrukt in een percentage, zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als de financiële situatie dit toelaat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.