Uw rechten en uw geld.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verhogen en verlagen van uw pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging, uitgedrukt in een percentage, zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat ons fonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Ons pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. Als het fonds groeit bijvoorbeeld, neemt de kans op een verlaging af. In het uiterste geval kan ons fonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. 

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.