Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Corona

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Verlagen

 • Wat merkt u van een verlaging van uw pensioen? - Werknemer

  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht en in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Als een bestuur ertoe moet besluiten de pensioenen te verlagen, gaat het opgebouwde pensioen ook omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

 • Wat merkt u van een verlaging van uw pensioen? - Oud-werknemer

  Bent u uit dienst en hebt u uw pensioen bij ons fonds laten staan? U merkt nu in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat u bij ons fonds hebt laten staan, gaat omlaag. Straks als u met pensioen gaat, ontvangt u minder pensioen.

 • Wat merkt u van een verlaging van uw pensioen? - Gepensioneerde

  Bent u met pensioen of nabestaande van een deelnemer die bij het fonds pensioen heeft opgebouwd? Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij De Nationale APF raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u met uw DigiD inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Kring K - AFM

 • Waarom wordt het opbouwpercentage verlaagd?

  De premie zoals die is afgesproken door de werkgever en de ondernemingsraad is niet toereikend om het opbouwpercentage te realiseren waar we naar streven. Omdat de pensioenpremie die u en uw werkgever samen betalen in een jaar, bedoeld is voor de financiering van uw pensioenopbouw in dat jaar, is het verlagen van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,813% voor 2020 de enige oplossing. Als de premie niet voldoende is, is het verlagen van de pensioenopbouw een maatregel die uit het pensioenreglement volgt.

 • Waarom is de vastgestelde premie onvoldoende voor een opbouwpercentage van 1,875%?

  De vaste pensioenpremie van 25% is eind 2015 zo vastgesteld dat naar de verwachting van toen van 2016 tot en met 2022 de beoogde pensioenopbouw van 1,875% zou kunnen worden toegekend. De economische omstandigheden (met name de lage rentestand) zijn zo gewijzigd in de afgelopen jaren, dat de vaste premie zelfs in combinatie met het premiedepot (een soort spaarpotje dat kring AFM nog heeft) niet langer genoeg is om de beoogde pensioenopbouw van 1,875% toe te kennen. De vermogens van de kringen bij De Nationale APF zijn van elkaar gescheiden.

 • Wat betekent die verlaging voor mij?

  De verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,813% betekent dat u in 2020 minder pensioen opbouwt dan beoogd. Een voorbeeld:

   

  2019

  2020

  pensioengevend jaarsalaris Het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen.

  € 50.000

  € 50.000

  Franchise Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.

  € 13.785

  € 14.167

  pensioengrondslag Uw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.

  € 36.215

  € 35.833

  opbouwpercentage Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.

  1,875%

  1,813%

  jaarlijkse pensioenopbouw

  € 36.215 * 1,875% = € 679

  € 35.833 * 1,813% = € 650

  In het voorbeeld leidt het verlaagde opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw van ongeveer € 30 bruto per jaar. De verhoogde franchise heeft ook (beperkte) invloed.

 • Wat is de premiedekkingsgraad?

  De premiedekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenpremie die het pensioenfonds (of in dit geval: kring K) ontvangt, voldoende is om de nieuwe pensioenaanspraken te kunnen financieren. In feite is de premiedekkingsgraad dus een manier om te berekenen hoeveel pensioenpremie er nodig is. Als de premiedekkingsgraad onder de 100% is, is er een tekort en daalt het vermogen van de kring.

 • Waarom is er besloten de premiedekkingsgraad te verlagen?

  De werkgever heeft met instemming van  de ondernemingsraad de premie voor de pensioenen vastgesteld voor de periode 2016-2022. Deze premie mag niet worden gewijzigd. Aan de hand van de premie bepaalt het bestuur van het Pensioenfonds jaarlijks de hoogte van het opbouwpercentage. Als de premie niet voldoende is om de maximale pensioenopbouw van 1,875% toe te kennen, dan wordt het premiedepot (een soort spaarpot uit het verleden) ingezet om de pensioenpremie te verhogen. Op basis van de premie voor 2020 inclusief het volledige premiedepot is het opbouwpercentage voor 2020 vastgesteld op 1,722%. Om het opbouwpercentage minder te laten dalen, heeft het fonds voorgesteld om de premiedekkingsgraad te verlagen van 105% naar 100%. Dat leidt tot een opbouwpercentage van 1,813%. De werkgever en de ondernemingsraad hebben daarmee ingestemd.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen over Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?

  Nee, de regeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

 • Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 • Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

 • Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet u daarmee?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.