Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

“Het ziet er beter uit dan vorig jaar”

De kerstperiode is bij uitstek het moment om vooruit te kijken naar wat er komen gaat. We praten met Roel Knol, uitvoerend bestuurder van ons fonds. “Geen enkele kring hoeft te verlagen in 2022. Dat is de belangrijkste boodschap als we vooruitkijken naar volgend jaar”, zo steekt hij van wal. “Bij de meeste kringen is de financiële situatie beter dan vorig jaar. We doen er alles aan om dat zo te houden.”

Dat is goed nieuws. Natuurlijk blijven we u daar ook in 2022 over informeren. Wat staat er verder op de planning voor 2022? “De nieuwe pensioenregeling is een belangrijk onderwerp van gesprek. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Verder staat het beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen hoog op de agenda. Een groep deelnemers vulde in 2020 en 2021 een vragenlijst in. De resultaten geven ons handvatten om de keuzes die we maken, beter te laten aansluiten op wat onze deelnemers willen.

Deelnemers vinden het heel belangrijk vinden dat we aandacht hebben voor duurzaamheid. Dat gaat om milieu, maar ook om productieprocessen, eerlijke beloningen en natuurlijk om het uitsluiten van beleggingen zoals tabak en kernwapens. Daarover gaat de deelnemer in 2022 zeker meer van ons horen.”

Deelnemers bereiken is lastig

En daar hebben we meteen een volgend belangrijk onderwerp voor 2022 te pakken. In de zomer van 2021 organiseerde het fonds een aantal gesprekken met deelnemers. “We wilden graag meer gevoel krijgen bij wat deelnemers van ons verwachten”, legt Roel uit. “Dan kun je een digitale vragenlijst uitsturen. We hadden net het risicobereidheidsonderzoek achter de rug.  We wilden onze deelnemers niet weer ‘lastig vallen’ met een vragenlijst. Daarom hebben we deze keer gekozen voor een meer persoonlijke insteek en daar hebben we veel van geleerd.

De belangrijkste les is wel dat we onze deelnemers niet goed genoeg bereiken. Er is heel veel informatie beschikbaar, maar onze deelnemers weten dat niet. Hoe zorgen we ervoor dat we belangrijke zaken goed over het voetlicht brengen? Dat wordt prioriteit 2 in 2022.”

Blijf gezond! En gelukkig

Dat leidt natuurlijk automatisch tot de vraag wat prioriteit 1 dan is. “Dat iedereen gezond en gelukkig is of wordt én blijft. Als de afgelopen periode ons iets geleerd heeft, dan is het wel de waarde van gezondheid. Fysiek én mentaal. Dat wens ik iedereen toe!”, besluit Roel zijn verhaal.