Verkort jaarverslag 2020

De Nationale APF

Margreet Teunissen en Roel Knol over De Nationale APF

Margreet Teunissen is niet-uitvoerend bestuurslid én voorzitter van De Nationale APF. Roel Knol is uitvoerend bestuurslid. We spraken met Margreet en Roel over hoe het bestuur van De Nationale APF precies werkt. Maar ook over het jaar 2020 en de toekomst van De Nationale APF.

Margreet: ‘Het bestuur van De Nationale APF is een zogenaamd one-tier board. Dat betekent dat de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur. De toezichthouders zijn de niet-uitvoerende bestuursleden. Ik ben één van de drie niet-uitvoerde bestuursleden, naast Jeppe Machielsen en Erwin Bosman. Daarnaast ben ik voorzitter van het bestuur. Naast de drie niet-uitvoerende leden, hebben we ook drie uitvoerende bestuursleden. Roel is daar één van.’

Roel: ‘Klopt. Ik zorg - samen met Mirja Constandse en Bart Onkenhout - voor de uitvoering van het beleid van De Nationale APF. Voor ons is dat een fulltime baan. Binnen het bestuur hebben we elk onze eigen aandachtsgebieden. Voor mij zijn dat: vermogensbeheer, de klantrelatie met de verschillende kringen en het binnenhalen van nieuwe klanten. Maar we helpen elkaar natuurlijk altijd als dat nodig is.’

Margreet: ‘De niet-uitvoerende bestuursleden beoordelen of het beleid goed wordt uitgevoerd. We kijken daarbij vooral of op een evenwichtige manier met alle belangen rekening is gehouden. En of het bestuur geen onnodige risico’s heeft genomen.’

Roel: ‘Dat wil niet zeggen dat de niet-uitvoerende bestuursleden zich niet met het beleid bemoeien. We doen het namelijk echt samen: het beleid bepalen én er verantwoordelijkheid voor dragen.’

Margreet: ‘Het grote voordeel voor ons is dat we allemaal onafhankelijke professionals zijn. We doen dit niet naast ons ‘gewone’ werk. Besturen is ons vak. Ik zit dus ook nog in andere besturen. Zo ben ik onder andere bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.’

‘2020 is voor ons een goed jaar geweest’

Margreet: ‘Voor wie was 2020 niet het jaar van corona? De pandemie zette onze wereld op z’n kop. Toch was het een goed jaar voor De Nationale APF.’

Roel: ‘We hebben bewezen hoe flexibel we allemaal zijn. De Nationale APF is gewoon goed blijven functioneren, zonder haperingen.’

Margreet: ‘We zijn natuurlijk sowieso een digitaal pensioenfonds, we kunnen allemaal goed overweg met digitale techniek. Hierdoor schakelden we moeiteloos over naar vergaderen op afstand. Het is allemaal een stuk informeler geworden; niet meer strak in het pak, maar gewoon in je sweater. Het ijs wordt sneller gebroken. Al mis je af en toe het directe, menselijke contact.’

Roel: ‘Ik denk wel dat onze bedrijfsvoering anders gaat worden. Bijvoorbeeld als we nieuwe klanten willen binnenhalen. Want het opbouwen en onderhouden van je netwerk wordt wellicht lastiger. Gelukkig ken ik heel veel mensen in de pensioenwereld al. Bovendien zorgt AZL of NNIP vaak voor het eerste contact met een potentiële nieuwe klant.’

‘Sommige kringen denken alweer aan het verhogen van de pensioenen’

Roel: ‘De eerste berichten over de pandemie zorgden voor een enorme dip op de aandelenbeurzen. Maar dat was van korte duur; deze beurzen gingen alweer snel stijgen. Economisch gaat het ook beter dan we aan het begin van de coronacrisis verwachtten. Dat zien we aan de dekkingsgraden van de verschillende kringen. Sommige kringen durven alweer aan indexatie te denken, het verhogen van de pensioenen.’

Margreet: ‘2020 was natuurlijk ook het jaar van twee nieuwe klanten: TrueBlue en de ANWB. En dit jaar verwelkomen we weer twee nieuwe klanten. We blijven groeien, al gaat de groei minder snel dan verwacht. Dat geldt trouwens voor alle APF’en.’
Roel: ‘Klanten komen naar een APF omdat ze ontzorgd willen worden. Zeker nu de eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld steeds strenger worden. En het nieuwe pensioenstelsel komt er natuurlijk aan, al is de invoering daarvan onlangs met een jaar uitgesteld. Dat is voor ons wel jammer.’

Margreet: ‘Dat ontzorgen vind ik interessant, Roel. De pensioenfondsen die klant bij ons worden, hadden eerst natuurlijk een eigen bestuur. Dat werk nemen wij hen uit handen. Veel van die oud-bestuursleden worden lid van het Belanghebbendenorgaan (BO) van hun kring. Logisch, dat zijn mensen die zich nog altijd heel erg verantwoordelijk voelen voor het pensioenfonds en de deelnemers. Maar hun rol als BO-lid is wel heel anders.’

Roel: ‘Het BO heeft goedkeuringsrecht op het strategisch beleid, maar gaat niet over het invullen ervan; daar zijn wij voor. Dat is voor sommige oud-bestuursleden even wennen. Wij helpen hen daarbij.’

Margreet: ‘We moeten ze zacht laten landen. We begrijpen dat je niet van de ene op de andere dag in je nieuwe rol bent. Dat duurt even.’

Roel: ‘Ze moeten het vertrouwen hebben dat wij de goede dingen doen. We moeten alles zo efficiënt mogelijk regelen, niets ingewikkelder maken dan het al is. Goede communicatie is daarbij essentieel.’

‘Groei, efficiency, communicatie en kwaliteit blijven onze speerpunten’

Margreet: ‘Zeker straks met het nieuwe pensioenstelsel. We opereren natuurlijk in een commerciële markt. We denken na over onze propositie. Welke producten ga je aanbieden? Waar is behoefte aan? Daar zijn we nu vooral mee bezig. We timmeren nog niets dicht.’ 

Roel: ‘We hebben nu voor het eerst twee kringen gefuseerd. Eén daarvan begon als single client, maar gaat nu samen met een andere kring verder. Je hebt natuurlijk ook een adviesrol richting je klanten. In het begin willen ze graag alleen in een kring, want dat zorgt voor een zekere herkenbaarheid. Maar met meerdere fondsen in een kring betekent uiteraard lagere kosten. En daar hebben de deelnemers profijt van.’

Margreet: ‘We zetten ook de komende jaren in op groei. Maar efficiency, communicatie en kwaliteit zijn net zo belangrijk. Zeker kwaliteit, dat is je visitekaartje.’

Roel: ‘We brengen het samen, we doen het samen!’