Bij kring Unisys was de respons procentueel iets lager dan bij de andere kringen. Dat is niet vreemd gezien het feit dat het om een kring gaat waarin geen pensioen meer wordt opgebouwd. De deelnemers hebben relatief veel vertrouwen in de kring. Ook over de communicatie zijn de deelnemers tevreden. Een kleine meerderheid vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst een pensioenregeling is waarin kan worden verhoogd. Een andere groep kiest eerder voor een vast bedrag. Het belang van niet hoeven verlagen is in deze kring veel belangrijker dan de kans om te kunnen verhogen. Kunnen blijven leven zoals nu is een belangrijk thema. We gaan samen met het belanghebbendenorgaan kijken hoe we de informatievoorziening aan de deelnemers verder vorm kunnen geven.