Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring K (AFM) daalt licht

De beleidsdekkingsgraad van Kring K daalde in Q1 2019 van 99,6% naar 99,3% terwijl de maandelijkse dekkingsgraad ten opzichte van Q4 2018 gestegen is met 2%-punt naar 98,9%. De daling van de beleidsdekkingsgraad komt doordat deze het gemiddelde is van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

In Q1 2019 leverde de ontwikkeling van de rentemaatstaf (UFR) die door de toezichthouder gehanteerd wordt op het deelnemersbestand van Kring AFM de grootste positieve bijdrage aan de stijging van de dekkingsgraad.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,4% blijft, hebben we te weinig geld in kas om op termijn de pensioenen te blijven betalen. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is van ten minste een vereist eigen vermogen van 114,1%. Een beleidsdekkingsgraad van 99,3% is echter onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,4%. Als onze beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens onder 104,4% is, moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. Als de financiële situatie van Kring AFM niet verbetert, bereiken we die 5-jarengrens eind 2020.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en kring K? Klik dan hier.