Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring F (McCain) stijgt in Q1

De beleidsdekkingsgraad van Kring McCain steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 103,7%. Aan het einde van het vierde kwartaal was de beleidsdekkingsgraad 101,0%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het vierde kwartaal met 3,1%-punt gestegen naar 110,8% aan het einde van het eerste kwartaal.

Gedurende het eerste kwartaal van 2021 rendeerden onze aandelen wederom positief ondanks de voortdurende coronacrisis. Door de gestegen rente werden onze obligaties echter minder waard. Het pensioenvermogen daalde daardoor. Maar de stijgende rente is wel goed nieuws voor onze kring. Een hogere rente betekent dat we op lange termijn minder geld opzij hoeven te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 103,7% is onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,4%. Als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens onder 104,4% is en op dat moment de actuele dekkingsgraad ook hieronder zit, moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. Eind 2020 was die 5-jarengrens bereikt. De actuele dekkingsgraad was eind 2020 echter hoger dan het minimum vereist eigen vermogen  wat betekent dat er in 2021 niet gekort hoeft te worden.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 115,1% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring McCain? Klik dan hier.