Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt, ziet u voor het eerst deze inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen. Als u inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief uw AOW-pensioen.