Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Andere baan

Begint u voor uzelf of gaat u ergens anders werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke vijf jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar. Log in op Mijn Pensioencijfers om het meest actuele pensioenoverzicht te downloaden. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw totale pensioen en AOW.

Wat kunt u doen?

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 503,24 (2021)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 503,24 (2021)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • welke pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij uw nieuwe pensioenfonds waardeoverdracht aan, nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op, waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons goed is.

Als u een eigen bedrijf start

Als u uw eigen bedrijf start, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, niet meenemen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.