Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Geboorteverlof en uw pensioen

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is extra verlof naast de vijf dagen die u sowieso al krijgt. Het extra geboorteverlof kunt u bij uw werkgever aanvragen.

Tijdens uw geboorteverlof betaalt het UWV 70% van uw salaris (tot een bepaald maximum). Uw werkgever kan dit aanvullen, maar is dat niet verplicht.

Wat moet u hiervoor doen?

Vraag uw geboorteverlof vier weken van tevoren bij uw werkgever aan. Check de informatie over het geboorteverlof op Rijksoverheid.nl.

En uw pensioen?

Selecteer uw werkgever of kring en bekijk wat het geboorteverlof betekent voor uw pensioenopbouw.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.