Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Nieuw in dienst - waardeoverdracht

Hartelijk welkom bij De Nationale APF! U hebt een nieuwe baan en bouwt nu bij ons pensioen op.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden en/of de ondernemingsraad een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit: 

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u:

  • een overzicht van het pensioen dat u bij ons kunt opbouwen
  • een korte samenvatting van uw pensioenregeling (laag 1 van uw Pensioen 1-2-3)
  • het formulier ‘Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht’
  • een formulier waarmee u uw partner bij ons kunt aanmelden (als u samenwoont of in het buitenland bent getrouwd) 

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen op te bouwen. Uw werkgever meldt u bij ons aan.

U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje. 

Nieuw in dienst - waardeoverdracht

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u naar ons meenemen. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • welke pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in. 

Nieuw in dienst - waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan bij ons waardeoverdracht aan, zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Vul het formulier in dat u in Mijn Pensioencijfers vindt. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Let op, waardeoverdracht is alleen mogelijk als de financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons goed is.

Is waardeoverdracht aangevraagd, dan duurt het soms even voordat waardeoverdracht is afgerond. Zorgvuldigheid staat voorop. We doorlopen maar liefst 6 stappen die elk een maximale termijn kennen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.