Feiten en opinie.

De Nationale APF verwelkomt Roel Knol als (beoogd) uitvoerend bestuurslid

Roel Knol (58) is door de Vergadering van Belanghebbendenorganen benoemd als nieuw uitvoerend bestuurslid van De Nationale APF, onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Roel start per 1 november 2019. Binnen het bestuur is hij primair verantwoordelijk voor Vermogensbeheer & Relatiebeheer. In deze rol wordt hij ook voorzitter van de Beleggingsadviescommissie. Daarnaast onderhoudt hij de relatie met NN IP en Altis, onze businesspartners voor vermogensbeheer.

Roel heeft in zijn carrière ruime ervaring opgedaan op het gebied van institutioneel vermogensbeheer en relatiemanagement. In de eerste 13 jaren beheerde hij aandelenportefeuilles voor AZL en later Robeco. In 1996 maakte hij de overstap naar relatiemanagement voor Nederlandse institutionele partijen, eerst bij ING-IM en later bij Robeco. De afgelopen jaren maakte Roel onderdeel uit van het fiduciaire team van Robeco. Zijn kerntaken waren integraal vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen en het verder uitbouwen van deze activiteit.

Margreet Teunissen, voorzitter De Nationale APF, over de benoeming: “Wij zijn heel blij dat we een ervaren persoon als Roel mogen verwelkomen als beoogd uitvoerend bestuurslid. Het is belangrijk om de juiste invulling te geven aan de bezetting van het team en de begeleiding van onze klanten in de Belanghebbendenorganen van onze kringen, ook gezien de recente groei van ons fonds met ANWB/Unigarant als grote nieuwe klant. Roel kan, gelet op zijn achtergrond en ervaring, uitstekend invulling geven aan deze aspecten, samen met de andere leden van het (uitvoerend) bestuur en het bestuursbureau.”

Roel Knol, over zijn nieuwe rol in het bestuur van De Nationale APF: “De beslissing om te stoppen met het pensioenfonds en collectief pensioenverplichtingen en activa over te dragen aan De Nationale APF, is een buitengewoon zware. Vertrouwen in de kwaliteit van de nieuwe organisatie die de pensioenregeling uitvoert is voor een liquiderend pensioenfonds van cruciaal belang. Ik wil al mijn kennis en ervaring inzetten om dit in ons gestelde vertrouwen waar te maken, samen met het hele team van De Nationale APF. Het is een hele serieuze opdracht waar ik enorm naar uit zie.”

Over De Nationale APF
De Nationale is een algemeen pensioenfonds (APF) en heeft een one-tier bestuursmodel en een onafhankelijke governance structuur. De Nationale APF voert de pensioenregelingen uit van werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Recent is aangekondigd dat ook (pensioenfonds) ANWB per 1-1-2020 zal toetreden tot een eigen kring binnen het APF, waardoor het beheerde vermogen uitkomt op bijna € 3 mld. en ca. 18.000 deelnemers, verdeeld over 6 kringen. De Nationale APF is opgericht door NN IP en AZL (NN Group) en heeft in 2016 een vergunning ontvangen van De Nederlandsche Bank.