Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wat moet u doen?

U hebt bij ons een pensioen geregeld voor uw werknemers. Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers als zij vragen hebben over hun pensioen. Wij zorgen dat uw werknemers bij ons pensioen opbouwen. Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van u. Het is belangrijk dat uw administratie bij ons fonds op orde is. U geeft uw wijzigingen aan ons door via de werkgeversportal.

Wanneer geeft u wijzigingen aan ons door?  

En verder…

… Zorgt u er natuurlijk voor dat de pensioenpremie tijdig wordt betaald en dat de gegevens die u aan ons doorgeeft juist zijn. Samen zorgen we voor een goed pensioen voor uw medewerkers!