Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Voor de werkgever

U hebt bij ons een pensioen geregeld voor uw werknemers. Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers als zij vragen hebben over hun pensioen. Op deze website vindt u informatie over pensioen, wat u moet doorgeven en hoe u uw werknemers kunt informeren.

Wat is er geregeld?

De Nationale APF kent verschillende pensioenregelingen. Uw werknemer kan in het Pensioen 1-2-3 op deze website precies lezen wat er wel of niet geregeld is voor hem of haar.

Wat moet u doen?

Wij zorgen dat uw werknemers bij ons pensioen opbouwen. Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van u. Het is belangrijk dat uw administratie bij ons fonds op orde is.

  1. Meld uw werknemers op tijd aan bij ons
  2. Zorg voor de betaling van de pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel)
  3. Geef wijzigingen tijdig door
  4. Zorg dat de gegevens juist zijn

Wat kunt u nog meer doen?

Maak uw werknemers bewust van hun pensioen. Zo komen ze straks niet voor verrassingen te staan. Achter de link Werknemer op deze website staat alle pensioeninformatie voor uw werknemers.