Persoonlijk en toekomstgericht.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie, die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld, maar u kunt ook andere afspraken maken.

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.
  3. Andere afspraken.

Wat moet u doen?

Het fonds krijgt automatisch bericht van de gemeente als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd. Woont u in het buitenland? Dan moet u het pensioenfonds wel inlichten.