Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie, die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

  1. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd. U kunt hierover ook afwijkende afspraken maken en vastleggen in het echtscheidingsconvenant.
  2. Uw ex-partner kan recht hebben op een partnerpensioen na uw overlijden.

Meer informatie

Wilt u weten wat er voor u en uw partner geregeld is? Log in en bekijk laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.