Feiten en opinie.

Nieuw pensioenstelsel komt een jaar later

De wet voor het nieuwe pensioenstelsel komt een jaar later: uiterlijk in 2023 in plaats van 2022. Dat heeft minister Koolmees de Tweede Kamer laten weten in een brief. De minister heeft meer tijd nodig om het voorstel zorgvuldig voor te bereiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Hoe zat het ook alweer?

Vorig jaar hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Deze plannen kunnen pas ingaan als ze in een wet staan. Daarom is de overheid bezig met een wetsvoorstel toekomst pensioenen.

Het plan was om deze wet in 2021 klaar te hebben. Dan konden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan. Fondsen kregen tot 2026 de tijd om alle plannen door te voeren. Voor de tussenliggende periode zouden tijdelijk andere financiële regels gelden.
Dit alles is nu maximaal één jaar uitgesteld.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Nu tot 2023: er verandert niets aan uw pensioen.
U en uw werkgever leggen geld in en dat beheren wij. Als u met pensioen gaat, krijgt u elke maand een pensioen van ons fonds.

Van 2023 tot 2027: er gelden tijdelijk andere regels.
Die regels gaan onder meer over de verhoging van uw pensioen. Als het goed gaat, kunnen wij uw pensioen verhogen. Dat mag nu alleen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.

Omdat we straks over gaan naar een pensioen waarvoor andere regels gelden, wil de minister dat veranderen. Hij wil dat pensioenfondsen in de tussentijd sneller de pensioenen kunnen verhogen. De minimale beleidsdekkingsgraad zakt daarom van 110% naar 105%. Dat is positief. Deze tussentijdse regel zou volgend jaar ingaan. Nu gaat deze een jaar later in. De minister probeert dat nog te vervroegen, maar durft dat niet te beloven.

Na 2027: alle pensioenregelingen zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel.
De uiterste datum waarop wij onze pensioenregeling moeten aanpassen verschuift een jaar. Dat was 2026 en dat wordt 2027. We mogen wel eerder de verandering doorvoeren, maar niet later. Wat er dan op hoofdlijnen verandert, leest u bij De toekomst van uw AOW en pensioen.

Wilt u meer weten?

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de brief van minister Koolmees lezen.

Bron: Tweede Kamer