Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U ontvangt pensioen van: 

  1. de overheid  
  2. één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars  
  3. een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever bij De Nationale APF hebt opgebouwd (punt 2).