Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Als u te veel of te weinig pensioen ontvangt

De Nationale APF voert verschillende pensioenregelingen uit. Om de pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen juist vast te stellen worden door het fonds gegevens gebruikt. Deze gegevens ontvangt het fonds van verschillende partijen zoals de werkgever, deelnemers en het UWV. Het fonds gaat altijd zorgvuldig om met de gegevens en heeft als doel met deze gegevens juist en volledig te zijn in de administratie. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden in de administratie ontstaan. Bijvoorbeeld door een vertraagde aanlevering van
gewijzigde persoons- of inkomensgegevens of doordat een fout gemaakt wordt bij de overdracht van gegevens.

Als er onjuistheden in de administratie zijn, kan dat betekenen dat het fonds een verkeerd pensioen aan u heeft doorgegeven of uitgekeerd. Dit kan een te hoog maar ook een te laag bedrag zijn. Als dit gebeurt, kan het fonds de fout herstellen. Dat wordt ook het “herzien van aanspraken of uitkeringen” genoemd. Dit kan ertoe leiden dat een nabetaling plaatsvindt, maar soms kan ook een teveel betaald bedrag teruggevorderd worden. In dit Herzienings- en terugvorderingsbeleid staat beschreven hoe het fonds handelt als een bedrag verkeerd is vastgesteld en gemeld of een verkeerd bedrag is uitgekeerd.