Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Bruto-nettoberekening

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat wij op uw rekening storten

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u een naheffing krijgt.